slump bild1

Jönsholmen

MMS klubbholme Jönsholmen. På ön finns en fin klubbstuga, bastu, utedass samt lillstugan med övernattningsmöjlighet för de som inte kan sova i båten.

Lillstugan bokas genom biträdande ö-fogden, (se kontaktuppgifter under fliken organisation)

I storstugan finns det ett bra kök men färskvatten får man ta med sig själv.

Bryggor finns på tre sidor av ön, och en av dessa tjänar även som bastubrygga.

Grillning sker ofta kollektivt vid någon av de grillplatser (cementrören) som finns utplacerade. Grillning på annan plats på ön är absolut förbjudet, på grund av brandrisken.

De som har hundar får givetvis gärna ta med dem till Jönsholmen, men för allas trevnad råder koppeltvång på ön och att man plockar upp efter sin hund.

Glöm inte att ta med ert skräp när ni åker från ön annars är fåglarna där och sprider ut det.

Några enkla regler för allas trevnad

- Eldning och grillning är endast tillåtet vid avsedda eldstäder
- Ta med dina sopor vid hemresan.
- Storstugan och bastun är EJ bokningsbar. Öppen för alla MMS medlemmar.
- Bastu och storstuga skall lämnas i rent och fint skick.
- Ved som finns i öns vedhus får endast användas till bastu och grillning
- Klubbens ved bör ej användas till "okynneseldning".
- Att ta med ved från Jönsholmen till andra öar är att betrakta som stöld och kommer att polisanmälas.
- Tilläggning vid bryggorna bör i huvudsak ske med båtens för eller akter mot bryggan. Endast vid låg beläggning på bryggorna får man lägga båten längsmed bryggan.
 
Välkommen att besöka och njuta av MMS klubbholme Jönsholmen / Ö-fogden
 

Facebook

Länkar / Partners